Print deze pagina

Werkwijze

‘In alles een ontwikkelingsgerichte focus’
Compleetheid in benadering door het actief benutten van elkaars verschillende talenten is één van onze belangrijkste doelstellingen. We werken intensief en doelgericht, wat effect heeft op de langere termijn. Onze expertise en methodes leiden tot snelle resultaten.

In overleg met de opdrachtgever en de deelnemers wordt vastgesteld waar prioriteiten liggen voor verbeteringen. Aspecten kunnen zijn:
Is er voldoende klantfocus?
Worden de resultaten binnen gestelde termijnen behaald?
Worden alle vermogens van de leiding en medewerkers optimaal benut?
Moet de kwaliteit van producten of de samenwerking verbeterd worden of is er ruimte nodig voor nieuwe ontwikkelingen?
Als de focus van de opdracht helder is leggen we deze vast met de opdrachtgever.

Het versterkende principe
Wij staan voor effectief werken in organisaties en dat is terug te vinden in onze manier van werken. In onze aanpak zijn we grondig, efficiënt en effectief.
We sluiten aan bij de kennis, talenten en informatie van de deelnemers. Dat wat al geweten wordt, dat wat werkt wordt bij elkaar gebracht, versterkt en op een hoger niveau productief gemaakt. In overleg met de opdrachtgever geven we voorafgaand aan de training de deelnemers een opdracht. Een opdracht waar niet veel tijd mee is gemoeid maar die bedoeld is om ieders kennis over samenwerken, processen en resultaten naar boven te halen. We vragen de deelnemers waar zij de groeimogelijkheden van het team zien.
Onze ervaring is dat deelnemers die voorafgaand aan de training hun bijdrage en die van anderen verwoorden, zich bij aanvang van een training direct betrokken voelen.

Concrete resultaten
Onze klanten ervaren onze aanpak als een blijvende input op langere termijn. Een optimale en productieve samenwerking wordt door klanten herkend; medewerkers verbinden zich met de visie en de uitgezette koers en nemen daardoor meer verantwoordelijkheid voor het behalen van concrete kwalitatieve resultaten. In een dergelijke gunstige samenwerking zijn medewerkers meer gericht op interne en externe klanten. Men is toegerust om expliciete en impliciete vragen van klanten productief te vertalen naar resultaten.

Onze expertise is dat we oog hebben voor het potentieel van management en medewerkers en dit op een dynamische wijze samenbrengen.
Ons doel is dat samenwerken resulteert in congruentie tussen visie en resultaat, congruentie tussen samenwerken en resultaat en congruentie tussen markt en intern beleid.

Kennis en ervaring opdoen in een training of opleiding betekent altijd dat dit terug te vinden moet zijn in de praktijk. In een ééndaagse of tweedaagse werken we toe naar een concrete praktische en aanwijsbare vertaling.
Bij meerdaagse trajecten geven wij deelnemers tussentijdse opdrachten die tot resultaten moeten leiden in het samenwerken of in de processen en resultaten.
Kennis opdoen is niet moeilijk. Praktiseren wat je geleerd hebt is veel wezenlijker.
Wij vinden het belangrijk dat niet alleen de deelnemers leren, maar dat hun collega’s of werknemers aan wie ze leiding geven daadwerkelijk ervaren dat een deelnemer zijn inzichten gebruikt in de praktijk.

Contact 06-25012859