Print deze pagina

Opleiding 'Meesterschap in versterken'

In september start onze zesdaagse opleiding "Meesterschap in versterken'.

De opleiding ‘Meesterschap in versterken’

‘Wijsheid en menselijkheid op de eerste plaats’. Veel van ons gedrag is een vorm van kopiëren en is ten diepste gericht op een referentie buiten onszelf. Dit meest fundamentele mechanisme van opvoeding en onderwijs werkt in alle levensgebieden als rode draad door. Coaching is vaak niet meer dan een variant hierop, een nieuwe referentie die een ander raster over de oudere rasters heen legt. Zonder dat het levendiger en vreugdevoller wordt.
In deze opleiding verdiept de deelnemer zijn innerlijke referentie zodanig dat hij/zij een inspirerende, betrouwbare gids wordt voor anderen om bestaande patronen van onbewuste aanpassing te overstijgen. Zodat vernieuwing van binnenuit kan ontstaan. Men verdiept de luisterkracht naar zijn eigen wijsheid en menselijkheid. De opleiders nemen de deelnemers mee in het verkennen en verankeren van ieders diepste inzichten en hoe je deze om zet in resultaten. De groep geeft iedere deelnemer een fundamentele en veilige basis. Zo kan een ieder zich vanuit zijn authentieke kern verder ontwikkelen. De deelnemers ontwikkelen zich daardoor op een manier die wezenlijk versterkend is voor teams en organisaties.
De belangrijkste pijlers van de in 35 jaar opgebouwde expertise, ervaring en inzichten van Agnes Siegerink en Rob Melief worden gedeeld als opstap naar ieders specifieke vorm van gids zijn. Agnes en Rob hebben met hun expertise en professionaliteit bijgedragen aan het “door ontwikkelen” van directieleden, managers, specialisten, psychologen, HR managers, teams en organisaties. Rode draad hierbij was steeds te focussen op het beste dat mensen individueel en in teamverband te bieden hebben voor zichzelf en hun omgeving.


Bouwstenen van de opleiding


Dag 1 Jouw kompas en het RSO-Model
In dag 1 staat het RSO-model centraal. Dit betekent focus ontwikkelen op resultaat, samenwerken en onderstromen. Dit model brengt een heldere ordening aan in drie organisatieaspecten; de resultatenlijn staat hierbij bovenaan. De deelnemer werkt aan zijn interventiekundig repertoire door zijn kwaliteiten op alle drie de lijnen in te zetten.
• hij krijgt inzicht op welke manier hij zijn kompas gebruikt
• hij verdiept zijn luisterkracht en realisatiekracht op de drie lijnen

Dag 2 Fundamentele verschillen tussen mensen
De deelnemer maakt kennis met fundamentele verschillen tussen mensen. Deze zijn onderverdeeld in drie grondpatronen, nl. kracht, kracht-helder en helder. De deelnemer onderzoekt meerdere wezenlijke dimensies van die grondpatronen:
• de zichtbare en onzichtbare kwaliteiten
• het expliciet maken en verwoorden van zijn bijdrage in relatie tot RSO-model
• de uiterste tegengestelde kwaliteiten van zichzelf
• hij krijgt inzichten dat ieder grondpatroon een eigen ‘domein’ heeft met zijn eigen perspectieven, strategie, stappenplanen en inzichten.

Dag 3 Innerlijke bedrading
De deelnemer maakt kennis met twee vormen van zijn innerlijke bedrading. De blauwe bedrading gaat over een instroom van zichtbare en onzichtbare informatie en hoe hij die bewust ordent tot wezenlijke inzichten. De rode bedrading gaat over hoe hij krachtig en gefocust beweging brengt naar resultaten. Deze dag geeft de deelnemer:
• handvatten hoe en wanneer hij optimaal zijn rode bedrading dan wel blauwe bedrading gebruikt en inzet
• een doorzicht waar en in welke mate er in zijn organisatie een disbalans is tussen de rode en blauwe bedrading

Dag 4 Knooppunten
Knooppunten zijn vastgelopen krachten van de rode of blauwe bedrading. Blauwe knooppunten gaan over het ontbreken van wezenlijke inzichten. Rode knooppunten gaan over vastgelopen krachten (tunnelvisie) in het bereiken van resultaten. De deelnemer:
• herkent knooppunten van zichzelf, anderen, zijn team en de organisatie en weet deze te kantelen naar wezenlijke bijdragen voor vernieuwing en innovatie
• daardoor wordt hij krachtig sturend op koers (inzicht) en resultaten (actie)
• hierdoor geeft hij sturing aan complexe systemen in relatie tot het RSO-model

Dag 5 Levendige dynamiek versterken
De deelnemer overstijgt krachtenvelden die niet versterkend zijn. Hij activeert de krachten van anderen, van teams in de organisatie en is daarin een verbindende schakel. Hij wordt gids vanuit zijn wezenlijke inzichten en kan deze vertalen naar een realistisch stappenplan.
• hij vergroot zijn inzichten in de dynamiek van een individu, een team en organisaties
• hij verkent alle vormen van positionering die bij hem horen en die tot resultaten leiden
• hij begrijpt het gids zijn en kan anderen versterken in hun meesterschap
• hij zoekt en herkent anderen die ook potentieel gids zijn

Dag 6 Missie gedreven en lange termijnperspectief
De deelnemer is dicht bij zijn authentieke zelf en zoekt passende contexten waardoor hij een krachtige en levendige bijdrage heeft. Hij wisselt deze dag met anderen uit over zijn perspectief op korte en lange termijn door:
• vast te stellen wat hij tot nu toe heeft bereikt
• de fundamentele bevestiging dat hij individuen, groepen organisaties in beweging kan brengen
• te onderzoeken of er andere gidsen zijn die met hem resoneren waardoor hij zichzelf
- nóg - verder kan ontwikkelen

Opbrengsten

A. Na deze opleiding heeft de deelnemer een zelfbewust focus op:
• zijn innerlijke vermogens
• zijn abstractievermogen
• zijn verbeeldingskracht
• zijn inzichten vanuit zijn authentieke kern
• de ‘sleutels’ om complexe zaken aan te pakken en op te lossen - alleen en samen met anderen - .

B. Doordat hij vertrouwd is met zijn uiterste krachten en kwaliteiten kan hij belemmerende patronen doorbreken en transformeren naar het samenwerken aan samenhangende resultaten.
‘Teveel druk zetten op zichzelf en anderen’ wordt ‘een kracht om vanuit inzichten te koersen en anderen te versterken in hun optimale bijdragen’.
‘Kritisch zijn’ wordt ‘onderscheidend vermogen om preventief en op hoofdlijnen heldere keuzes te maken’.
C. Vanuit vertrouwen kijkt hij naar knelpunten, spanningsvelden, complexe zaken en nieuwe uitdagingen voor zijn organisatie. Zijn onderzoekende houding is dusdanig verankerd dat hij de ingezette groei kan voortzetten op een manier die energie geeft aan zichzelf en zijn omgeving.

Praktische informatie
De opleiding bestaat uit:
• zes (vrij)dagen verspreid over een periode van 8 maanden
• een intakegesprek en een tussentijds gesprek met de opleiders
• tussentijdse opdrachten, alléén of in duo’s
• de opleiding vindt plaats in de omgeving van Arnhem

Data in 2020/2021

  • 25 september
  • 6 november
  • 11 december
  • 5 februari
  • 2 april
  • 21 mei

Kosten
€ 3.200,- excl. B.T.W.

Contact 06-25012859